Pistachio Farmhouse Terrine

Pork lardo, pistachio, apricot.
*Contains gluten.

£8.50 250g slice (serves 2-4 Slices)